Jan-Åke Björk

VILL DU KOMMA IN I ETT POSITIVT FLÖDE?

Det här med attraktionskraften och det så kallade flödet kan verka lite annorlunda och mystiskt. En del kanske förknippar detta med religion och andra med nyandlighet och så vidare. Visst kan det som följer verka lite förbryllande.

Men tänk efter…

Om du är på ett uselt humör och tycker allt känns hopplöst, så brukar en sådan dag också förlöpa med än mer elände, inte sant?

Varför är det så?

När du är på ett uselt humör så styr du dina tankar i negativa och problemfokuserade tankebanor, utan att du ens vet om det. Detta i sin tur resulterar i att du omedvetet drar till dig ytterligare problemsituationer, som i sin tur ytterligare späder på ”otursdagen”.

Lagen om attraktionskraft handlar om kvantfysik

Forskning inom området kvantfysik visar att det ovan nämnda exemplet inte är hela sanningen bakom lagarna om attraktionskraft. Det har visat sig vara lite mer avancerat än så. Idag är det känt att tankar och känslor faktiskt har en koppling även utanför vår fysiska kropp.

När man talar om flödet, handlar det om att komma in i en viss rytm och precis som i grundläggande skolfysik så harmoniserar vissa frekvenser med varandra och vissa gör det inte. Har du märkt att vissa dagar fungerar allt precis som du önskar och till och med lite bättre? Just detta är flödet.

Kraften i våra vanor och livsmönster

Det sägs att nästan samtliga av dina dagliga tankar och beteenden härstammar ifrån dina vanor. Dessa vanor blir till ditt personliga livsmönster. Dina livsmönster blir därför ”ristade i sten” och påverkar dig både privat och i arbetslivet mot framgång eller misslyckanden.

Visste du att om du inte lär dig hur du ändrar dina personliga livsmönster kommer ditt liv att fortgå som det alltid har varit?

Kan alla ha en god ekonomi?

Med hjälp av power of mind kan du styra dina tankar och livsmönster så att du också kommer att nå positiva ekonomiska förändringar om det är det du verkligen vill och önskar.

power of mind kommer att öppna upp möjligheter du inte trodde fanns

I power of mind-programmet kommer du att inse hur dina livs- och tankemönster hänger ihop och hur du på ett enkelt sätt kan förändra dem på det vis du önskar. Du kommer bland annat att lära dig:

  1. Hur du modifierar mönster och vanor som orsakar dig problem med exempelvis oro, ekonomi, sömn, vikt eller rökning.
  2. Att ta fram och fastställa nya mönster och vanor som kommer att bli fördelaktiga för din fortsatta framgång som exempelvis en förbättrad självbild och ökat självförtroende, motivation, kreativitet och entusiasm.
  3. Att modifiera negativa vanor, uppfattningar och tankemönster som direkt påverkar din självkänsla, din hälsa, din ekonomi och ditt allmänna välbefinnande.
  4. Att förbättra din uppfattningsförmåga så att du på ett bättre sätt kan tillgodogöra dig ny så väl som tidigare information. Detta gör att du effektivare kan lösa problem som hindrar dig att uppnå dina mål och att du kan fatta snabbare och bättre beslut.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb