Jan-Åke Björk

Jan-Åke Björck håller anföranden inom NLP, Mental träning och power of mind.

Jan-Åke erbjuder presentationer och föreläsningar i mental träning, NLP och power of mind konceptet.

NLP ett praktiskt verktyg för var och en.

Jan-Åke Björck håller detta föredrag som kommer att ge dig en god inblick i vad NLP (Neuro Linguistic Programming) står för, vad det är och hur det fungerar.
NLP ger dig nyckeln till ditt och andras undermedvetna och på detta sätt får du en ”instruktionsmanual” hur du hanterar dina egna känslor, hur du kan förändra dina egna och på så sätt även andras beteendemönster och hur du kan eliminera rädslor och skapa bättre relationer med andra människor och mycket, mycket mer…

Föredragshållaren, Jan-Åke Björck undervisar och coachar inom området mental träning, självförverkligande, kommunikation och förhandling där han också använder NLP som ett instrument i sina utbildningar. Jan-Åke är certifierad NLP tränare vid NLP University, Kalifornien U.S, certifierad ICC coach och certifierad mental tränare. Han har en bakgrund som ingenjör och civilekonom och har varit verksam inom internationellt affärsliv.

Power of mind en effektiv träning för personlig utveckling.

The Power of Mind är en metod i mental träning som ger dig hälsa, lycka och framgång.
Du får helt enkelt en bruksanvisning till hur du på bästa sätt kan använda ditt egen egen hjärna så att du fungerar som du önskar.

Du får lära dig hur du etablerar en bas för hälsosamma och positiva tillstånd och på så vis skapar önskvärda resultat.
Med hjälp av förbättrad intuition kommer du att dra till dig det du verkligen önskar. Detta i sin tur ger en förmåga att ta vara på de möjligheter som alltid finns här och nu.

Du kommer att få ett bättre flyt i tillvaron genom att bli bättre på att fatta beslut, kommunicera, få en bättre kontroll över dig själv, finna ditt rätta jag och öka din förmåga när det gäller stresshantering och kreativitet.
Du kan även använda ”power of mind” till att få bort hämmande saker, såsom rökning, fobier, övervikt, relationsproblem, obeslutsamhet och trötthet.
Dessutom kommer du att få förbättrad minnesteknik, inlärningsförmåga, koncentration, entusiasm, vitalitet och driftighet.
Det går faktiskt att programmera om dig själv, så att du kommer att möta en ny dimension som ger oändliga möjligheter och resultat du inte vågat drömma om.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb