Jan-Åke Björk

Modern STRESS – livsfarlig – största hotet mot din hälsa och ditt välbefinnande.

Vad är Stress?

När du blir stressad:

Allt detta för att underlätta vårt nedärvda ”försvar eller flykt”- beteende.

Detta är i stora drag vad stress handlar om. Men, det talas även mycket om positiv och negativ stress.

Positiv stress är att kunna slå på denna mekanism i temporära situationer då din överlevnad står på spel eller när du under en kort period behöver prestera utöver det normala. Detta är vi är skapta för.

Negativ stress är när denna mekanism är påslagen kontinuerligt för att lösa alla dagens måsten, valsituationer, oro, ilska, kontrollbehov, leva upp till … o.s.v.

Försvar eller flykt -hot finns inte längre i vårt samhälle på det sätt vi var skapta för. Istället har vår stressmekanism blivit känslomässigt orienterad, baserad på olika känslotillstånd som hela tiden kretsar i våra tankar.

Meningen är inte att du ska gå och bära på kontinuerlig stress, vilket dock är mycket vanligt förekommande i dagens uppskruvade samhälle.

I kursen ”power of mind” lär du dig att vara vaksam på negativ stress och att snabbt och enkelt kunna hantera den genom enkla och effektiva metoder.

Problemet med stress

Det stora problemet med dagens samhälle är att många människor inte tar sig den tid som behövs för återhämtning, utan man låter sig hela tiden utsättas för kontinuerlig stress baserad på känslomässiga tillstånd. Detta är enligt flera forskare och bedömare oerhört destruktivt och ohälsosamt för vår kropp och själ.

Din kropp måste nämligen hela tiden balansera ett onormalt tillstånd som egentligen har syftet ”överlevnad”.

Stress är med all säkerhet det som orsakar mest hälsoproblem i dagens västerländska samhälle. Utmattningssyndrom är ett fenomen som idag är vanligt förekommande men som nästan inte existerade för ett 50- tal år sedan.

Den senaste forskningen har också visat att människans mentala tillstånd har ett avgörande inflytande på hennes fysiska välbefinnande och att förändringar i sinnestillståndet orsakar förändringar i kroppen.

Återhämtning ifrån stress och fördelarna med stresshantering

Återhämtning från stress ligger oftast långt ner i prioritetslistan för många i dagens samhälle och det gör oss mindre effektiva. Avslappning betyder inte nödvändigtvis att man ska vara passiv. Genom att lära dig slappna av på rätt sätt gör du det möjligt att arbeta mindre, prestera mer och samtidigt kunna njuta av varje minut. Du kan förstås ändå utnyttja din stressmekanism vid speciella tillfällen då du behöver prestera lite extra.

I träningsprogrammet ”power of mind” lär du dig hur du kan hantera stress i alla situationer på ett enkelt och kraftfullt sätt, samt hur du effektivt återhämtar dig från stress. Dessutom lär du dig:

  1. Hur du kan nå ett avslappnat tillstånd i praktiskt taget vilken situation som helst, snabbt och enkelt.
  2. Hur till och med positiva saker som en befordran, en lotterivinst, eller en förälskelse kan skapa stress och dålig hälsa.
  3. Hur du kan ändra ohälsosamma stressbeteenden och skydda dig från stressrelaterade situationer även i en negativ omgivning.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb