Jan-Åke Björk

HAR DU NÅTT DIN FULLA POTENTIAL?

En kurs, där du på två dagar, med hjälp av power of mind kan bana vägen för din egen framgång på ett sätt som du kanske inte trodde är möjligt

Hur många JA får du? Är det flera så har du nu en verklig chans att nu göra en förändring.

Skapa det liv du vill ha!

Ge näring till kraften inom dig själv och skapa kontroll över ditt eget liv. Vad som gör power of mind så effektivt är att du får konkreta och enkla metoder med instruktioner och träning som gör att du redan under träningsprogrammet kommer igång med ditt nya liv.

Efter power of mind programmet kan du fortsätta att bestämma över ditt liv efter din egen vilja och på egen hand arbeta för att nå dina egna mål.Har du tänk på att om du inte ändrar dina personliga livsmönster kommer ditt liv att fortgå som det alltid har varit? Är det så du vill att det ska vara även i framtiden? Det är faktiskt DU som styr ditt eget liv och ingen annan. Power of mind är ett träningsprogram där du kommer att upptäcka vad kraften i verklig självutveckling innebär

Hur fungerar mental träning och power of mind?

Power of mind ger dig tekniker i att kunna vara mentalt aktiv i ett avslappnat tillstånd och då sätta dina mål. Det är just detta som ger dig kraften och vägen till din verkliga potential.

Du får även med dig tekniker så att du använder både din högra och vänstra hjärnhalva på ett centrerat sätt kombinerat med målsättningstekniker och problemlösning av olika slag.  Detta ger dig ett nytt sätt att tänka, du kommer att möta en ny dimension som ger oändliga möjligheter och resultat du inte vågat drömma om.

Du får helt enkelt en bruksanvisning till hur du på ett annorlunda och speciellt sätt kan använda din hjärna så att den fungerar precis som du själv önskar. Power of mind ger dig även tekniker i att kunna hantera vardaglig stress på ett mycket effektivt sätt.

Deltagare som genomgått träningsprogrammet intygar att detta faktiskt fungerar utmärkt. Naturligtvis krävs en liten insats från dig själv även efter kursen.

Varför skall jag gå en kurs i power of mind?

Mental träning används exempelvis inom elitidrotten och näringslivet för att nå mål och visioner. Power of mind hjälper dig att nå dina mål och drömmar, även det du kanske i dag inte tror är möjligt!
Det handlar om att släppa loss kraften inom dig. Den enorma kraft som du faktiskt har!

Träningsprogrammet ”power of mind”.

Träningsprogrammet ”power of mind ”är baserat på tankegångar från de mest beprövade metoder som finns inom mental träning bl.a. den framgångsrika Silva metoden, NLP (Neuro Linguistc Programming ) och Mindfullness. Träningen är konstruerad så att du får konkreta och enkla men effektfulla verktyg som du själv kan använda på egen hand med en gång efter en två dagars kurs. Power of mind ger dig många fördelar på samma gång. Vissa av dessa kan vara viktigare än andra vid olika tidpunkter i livet.

Träningsprogrammet kommer att ge dig

  1. En mycket effektiv stresshanteringsmetod
  2. Tekniker för problemlösning
  3. Målsättningstekniker av bästa klass
  4. En förmåga att förbättra dina relationer
  5. Ett förhållningssätt till en förbättrad ekonomi
  6. Förbättra det så kallade flödet i ditt liv
  7. Ökad inlärningsförmåga och koncentration
  8. Ökad, driftighet, entusiasm och kreativitet
  9. Metoder för att motverka obeslutsamhet och trötthet
  10. Tekniker för att övervinna rökning, fobier, övervikt m.m.

Garanti

Vi erbjuder full garanti, vilket betyder att du får full kursavgift tillbaka om du inte är helt nöjd med kursen.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb