Jan-Åke Björk

IBCC International Business Communication & Culture

IBCC står för International Business Communication and Culture.

Vi vill genom vårt självutvecklingsprogram Power Of Mind delge en effektiv metod i att utveckla sina egen potential och resurser till en nivå som är möjlig och önskvärd.

Vår mission med Power of Mind konceptet är att tillhandahålla en effektiv träning så att individer på egen hand kan nå sin högsta potential i livet och således bli framgångsrika inom ramen för sina mål och visioner.

Vår vision med Power Of Mind är att förmedla kunskap och bestående kompetens.
Så att mänskligheten når en högre nivå mot självförverkligande, goda relationer och ett lyckligt och framgångsrikt liv, enligt sin egen personliga definition av lycka och framgång.

Våra värderingar är baserade på respekt mot våra medmänniskor och vår omgivning och professionalism för att sträva efter att alltid bli bättre och att alltid överträffa förväntningar.
Vi värderar också mångfald vilket vi anser föra med sig ett kreativt tänkande och nya och annorlunda sätt att lösa problem.
Detta tror vi i sin tur kommer att leda till en bättre värld.

Våra kursdeltagare kommer att få assistans med att förbättra sina liv på ett sätt som gör att deras inre potential kommer fullt till godo.

Vi består av ett antal väl erfarna utbildare och coacher.

Kontakt

Vid intresse kontakta:
IBCC per mail info@ibcc.se

eller Jan-Åke Björck per mail
jan-ake.bjorck@ibcc.se

eller per telefon: 0737- 14 51 54

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb