Jan-Åke Björk

Jan-Åke Björck

Jan-Åke Björck håller kurser inom konceptet ”power of mind”, som handlar om personlig utveckling genom mental träning och NLP (Neuro Linguistic Programming) förenat med effektiva avslappningstekniker.

Han är också verksam som föreläsare, utbildare och coach, inom mental träning, ledarskap, relationsbyggande, förhandling och retorik. Jan-Åke är känd som en mycket god talare och presentatör som på ett pedagogiskt sätt förmedlar sitt budskap.

I egenskap av föreläsare och kursledare bedriver Jan-Åke ett antal forskningsstudier. Detta gör han genom modellering av excellens inom områden som ledarskap, förhandling. kommunikation och konflikthantering enligt NLP.

NLP en metodik inom beteendevetenskap där Jan-Åke är Masters & Consultancy, Trainer-certifierad genom University, California, U.S. Jan-Åke är också certifierad instruktör inom området mental träning, bl.a. certifierad instruktör inom den berömda Silva-metoden. Han har också behörighet att utföra personlighetsanalyser baserat på DISC-modellens teorier och är diplomerad som internationell coach inom ICC.

Jan-Åke har varit verksam och bosatt utomlands under flera år bl.a. i Australien, Latinamerika, Mellanöstern och i Asien. Hans karriär präglas av en bakgrund som ingenjör med civilekonomexamen ifrån University of N.S.W, Australien samt kompletterande studier inom ”Business Management” från Berkeley University, California, U.S. och Thunderbird University, Arizona, U.S. Han har agerat i ett antal roller såsom projektledare, försäljningschef, produktchef och affärsområdesdirektör inom bl.a. Ericsson-koncernen.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb