Jan-Åke Björk

SÄTT DINA ÖNSKADE MÅL OCH DRÖMMAR MOT DIN EGEN FRAMGÅNG.

Målsättning är skillnaden mellan var du är nu och var du skulle vilja vara.

Problemlösning handlar om hur du hittar bästa vägen att ta dig dit.

Genom träningsprogrammet ”power of mind” får du tekniker för att lösa långsiktiga mål såväl som vardagliga problemställningar som exempelvis ett relationsproblem på arbetsplatsen eller hur man på bästa sätt löser en specifik uppgift. Det handlar helt enkelt om ta dig till ditt mål.

Kraften i målsättning

Målsättning är egentlig mycket enkel och ytterst väsentlig när du gör det på rätt sätt.

Målsättning handlar om att du tar beslut och att du sätter prioriteringar i ett avslappnat tillstånd.

Att sätta mål på rätt sätt är enkelt och oerhört kraftfullt när du vet hur du skall göra det.

Ändå är det väldigt få som verkligen vet hur man gör detta. Genom att du lär dig och vet hur du sätter kraftfulla mål, så kommer du att nå dina mål. Detta är garanterat om du verkligen har viljan, tilliten och din förväntan, d.v.s. övertygelsen, samt att du följer rutinerna som du kommer lära dig under kursen ”power of mind”.

Det kan handla om målsättning inom alla områden, det kan handla om din hälsa, dina personliga relationer, din ekonomi, eller din karriär.

Du kan också använda dessa kunskaper för att bryta ett dåligt mönster som du vill bli av med. Det kan handla om att sluta röka, gå ner i vikt. o.s.v.

I power of mind programmet kommer du att få tillgång till en tydlig, enkel och effektiv målsättningsmodell, som kommer att bli din livsvän.

Ditt eget målsättningsprojekt

Genom att du kommer att kunna hantera metoden och teknikerna för att sätta mål och lösa problem, kommer du också att kunna genomföra ditt eget målsättningsprojekt under kursen.
Naturligtvis väljer du det som är viktigast för dig just nu.

Du kommer att få ett mycket effektivt verktyg för att nå dina verkliga mål och drömmar. Du kommer att lära dig:

  1. Hur du lyckas ta fram dina verkliga mål och din verkliga vision, så att det inte är något du bara tror utan något du verkligen vill sträva efter.
  2. Hur du hittar en lösning på ett problem där du kanske inte ens vet vad problemet är.
  3. Hur du vet vilken lösning som är den bästa när det finns mer än en lösning på ett problem.
  4. Hur du kan få reda på om ditt mål är realistiskt eller bara önsketänkande.
  5. Hur du håller dig motiverad och entusiastisk när du kanske oftast efter ett par dagar tappar intresset.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb