Jan-Åke Björk

Påbyggnads kurser i power of mind

Efter att ha genomgått en grundkurs i power of mind, kan man välja påbyggnadskurser inom fyra olika inriktningar.

För att kunna delta i dessa kurser krävs att du har genomgått power of mind grundkurs och att du fått ditt certifikat.

Hälsa med hjälp av mental träning

Stresshantering är första steget mot god hälsa. Vi vågar påstå att de flesta sjukdomar har sitt upphov i negativ stress. Du får också ta del av ett antal goda råd inom de senaste rönen när det gäller kost och motion. Du kommer att ta del av målsättning där vi fokuserar på viktminskning, sluta röka, ändra kostvanor och motionsvanor. På denna kurs kommer du att inse hur dina livsmönster hänger ihop med din hälsa och hur du på ett enkelt sätt kan ändra dem så som du önskar. Bland annat hur du ändrar mönster och vanor vilka orsakar dig problem som exempelvis sömnproblem, viktproblem, rökning osv.

Förbättra dina relationer

Känslomässigt berikande förhållanden till andra är mycket angenäma och tillfredsställande. Men det sker inte bara av sig självt, goda relationer måste utvecklas. Vi börjar med att presentera dig för en person, som skulle kunna bli din bästa vän – Dig själv.

Du får lära dig att utveckla tekniker för att förstå och lära känna dig själv och andra bättre. Du kommer att upptäcka nya positiva sidor av dig själv, vilket leder till en förbättrad självbild och ett ökat självförtroende. Du får lättare att kommunicera med andra och andra kommer att förstå dig bättre.

Att kunna kommunicera dina behov, dina förväntningar och intentioner till andra är kärnan för att kunna nå goda relationer inom såväl professionella relationer som privata relationer.

Ekonomiskt oberoende för dig

Pengar och ekonomiskt oberoende skall alltid kopplas till en verklig lycka i livet.

Detta kan vara kontroversiellt för någon som har uppfattningen att det är något fult eller orättvist att vara ekonomiskt oberoende eller att ekonomiskt oberoende nödvändigtvis innebär att du blir minst en dollar miljonär. Det finns många olyckliga dollarmiljonärer!

Denna kurs handlar om att hitta din egen ekonomiska plattform för vad du verkligen önskar. Är det mycket pengar som gäller, så må det vara så.

Du får de verktyg som behövs för att förverkliga detta. Du är berättigad till att leva ett liv utan beroende och du är värd att ta del av alla de obegränsade möjligheter som faktiskt finns. Ja möjligheterna är obegränsade, fastän kanske inte så som du har sett på möjligheter tidigare.

Inlärningsförmåga och kreativitet

Livet handlar om lärande. Det ligger mycket i Lars-Erik Uneståhls motto av att Lära i Livet, Lära om/från Livet, Lära för Livet och Lära under hela livet, med livet som främsta lärobok.

Denna kurs får du ta del av ett antal tekniker som ger dig effektivare och bättre metoder i lärande i alla dess former. Vi introducerar en modell för minnesteknik som samtidigt leder till ökad kreativitet. Du får även ta del av mental kartläggning för bättre lärande och förståelse.

Hur skulle det kännas att kunna modifiera dina inlärningsstrategier så att du kan öka din inlärningsförmåga och förbättra ditt minne?

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb